• خانم خاتمی نژاد
  5( 1 نقد و بررسی )
  52 دانشجو

  نحوه تدریس دوره آموزش کتاب زبان انگلیسی Family and Friends starter معرفی دوره آموزش کتاب زبان انگلیسی Family and Friends…

  300,000 تومان 200,000 تومان
 • تدریس کتاب English Zone
  5( 1 نقد و بررسی )
  50 دانشجو

  معرفی دوره آموزش کتاب زبان انگلیسی English Zone 1 معرفی دوره  توسط اساتید فرهیخته و مجرب نحوه تدریس دوره آموزش کتاب زبان انگلیسی…

  400,000 تومان 200,000 تومان
 • استاد جواد شیری
  5( 1 نقد و بررسی )
  37 دانشجو

  معرفی دوره آموزش فیلم نامه نویسی معرفی دوره  توسط اساتید فرهیخته و مجرب نحوه تدریس دوره آموزش فیلم نامه نویسی نحوه تدریس دوره …

  رایگان
 • تدریس کتاب viewpoint
  5( 1 نقد و بررسی )
  44 دانشجو

  معرفی دوره آموزش کتاب viewpoint 1 نحوه تدریس دوره آموزش رایگان زبان انگلیسی ۱ viewpoint معرفی دوره  توسط اساتید فرهیخته و مجرب نحوه…

  200,000 تومان 100,000 تومان
 • اساتید زبان انگلیسی پیشرفته
  5( 1 نقد و بررسی )
  63 دانشجو

  معرفی دوره آموزش کتاب زبان انگلیسی Top Notch Fundamentals B معرفی دوره  توسط اساتید فرهیخته و مجرب نحوه تدریس دوره…

  400,000 تومان 200,000 تومان